ไทยบางกอกโฮสท์,โฮสติ้ง hosting, จดโดเมนเนม Domain name